NL:

In het verlaten Eiffel gebouw van de Sphinx fabriek, vond ik een prachtige ruimte met baden. Deze ruimte heb ik gefotografeerd in zijn originele staat en vervolgens hebben flo en ik plastique doeken geverfd en laten drogen in deze ruimte. 

Deze interventie hebben we gefilmd, en wordt op 2 muren geprojecteerd (18min en 13min) en wordt in loop geprojecteerd. 

EN:

In the abandoned Eiffel building of the Sphinx factory, I found a beautiful room with baths. I photographed this space in its original state and then flo and I painted plastic canvases and let them dry in this space.

We filmed this intervention and it is projected on 2 walls (18min and 13min) and projected in loop.

FR:

Dans le bâtiment Eiffel abandonné de l’usine Sphinx, j’ai trouvé une belle chambre avec des bains. J’ai photographié cet espace dans son état d’origine puis j’ai photographié et peint des toiles en plastique et les ai laissées sécher dans cet espace.

Nous avons filmé cette intervention et elle est projetée sur 2 murs (18min et 13min) et projetée en boucle.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.