It has been a while ago, but in 2018 I applied for an open call to work for Voodoo design. I became second sadly, but it was an absolutely amazing experience.

Cela fait un moment, mais en 2018, j’ai postulé à un appel ouvert pour travailler pour le design vaudou. Je suis malheureusement devenu deuxième, mais ce fut une expérience absolument incroyable.

Het is alweer een tijdje geleden, maar in 2018 solliciteerde ik voor een open oproep om bij Voodoo design te komen werken. Ik werd helaas tweede, maar het was een absoluut geweldige ervaring.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s