NL:

In het eerste jaar van de kunstacademie heb ik een serie werken gemaakt over indentiteit problemen voornamelijk geïnspireerd op het idee van Alice in Wonderland, waarin ze altijd, te groot en te klein is, het nooit goed doen en voornamelijk met zichzelf in discussie zijn om waarheden te onderscheiden. Iets waar Deleuze veel over spreekt in zijn essays. 

Ondanks dat geen enkele van deze werken meer bestaan, denk ik dat het wel een mooi beeld weergeeft van waar ik ben begonnen als kunstenaars student en het werk wat ik toen maakte.

EN:

In my first year of art school I made a series of works on identity issues mainly inspired by the idea of ​​Alice in Wonderland, in which she is always, too big and too small, never doing well and mostly arguing with herself for truths. to distinguish. Something that Deleuze talks about a lot in his essays.

Although none of these works exist anymore, I think it gives a nice picture of where I started as an artist student and the work I made then.

FR:

Dans ma première année d’école d’art, j’ai réalisé une série de travaux sur les problèmes d’identité principalement inspirés de l’idée d’Alice au pays des merveilles, dans laquelle elle est toujours, trop grande et trop petite, ne se débrouillant jamais bien et se disputant principalement avec elle-même des vérités. Distinguer. Quelque chose dont Deleuze parle beaucoup dans ses essais.

Bien qu’aucune de ces œuvres n’existe plus, je pense que cela donne une belle image d’où j’ai commencé en tant qu’étudiant artiste et du travail que j’ai réalisé à l’époque.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s