NL:

In het verlaten Eiffel gebouw van de Sphinx fabriek, vond ik een prachtige ruimte met baden. Deze ruimte heb ik gefotografeerd in zijn originele staat en vervolgens hebben flo en ik plastique doeken geverfd en laten drogen in deze ruimte. 

Deze interventie hebben we gefilmd, en wordt op 2 muren geprojecteerd (18min en 13min) en wordt in loop geprojecteerd. 

Prints te koop [gelimiteerd 50 stuks per formaat editie, stuur me een bericht bij interesse.

EN:

In the abandoned Eiffel building of the Sphinx factory, I found a beautiful room with baths. I photographed this space in its original state and then flo and I painted plastic canvases and let them dry in this space.

We filmed this intervention and it is projected on 2 walls (18min and 13min) and projected in loop.

Prints for sale [limited 50 pieces per size edition, please send me a message when interested.

FR:

Dans le bâtiment Eiffel abandonné de l’usine Sphinx, j’ai trouvé une belle chambre avec des bains. J’ai photographié cet espace dans son état d’origine puis j’ai photographié et peint des toiles en plastique et les ai laissées sécher dans cet espace.

Nous avons filmé cette intervention et elle est projetée sur 2 murs (18min et 13min) et projetée en boucle.

Tirages à vendre [édition limitée à 50 exemplaires par taille, veuillez m’envoyer un message si vous êtes intéressé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s