Bubble Keramisch Sculptuur

Dit keramisch sculptuur is gebaseerd op de verschillende fruit smaken van bubblegum. Geïnspireerd p de images van Juicy Lucy en het bizarre idee dat de smaak van het gezonde verwerkt is In het onnodige. Motiveerde me om dit kunstwerk te maken. 

Het werk is gemaakt met verschillende fruit soorten, die ook terug te vinden zijn in de collectie van verschillende bubblegum smaken. Hiervan heb ik gips mallen gemaakt, die vervolgens bekleed zijn met klein korrel ceramische klei. De structuur bestaat uit 3 losse delen, die als een puzzel in elkaar vallen. Vervolgens overvloed zijn met roze glazuur, vervolgens gebakken in de oven.

Het werk is in beheer van Dirk Bal. 


Bubble Ceramic Sculpture

This ceramic sculpture is based on the different fruit flavors of bubblegum. Inspired by images of Juicy Lucy and the bizarre idea that the taste of the healthy is incorporated into the useless. Motivated me to do this work.

The work is done with different types of fruits, which can also be found in the collection of different flavors of bubblegum. I made plaster molds of it, which were then covered with small-grain ceramic clay. The structure consists of 3 distinct parts, which fit together like a puzzle. Then are abundant with a pink icing, then baked.

The work is conserved by Dirk Bal.

Bubble Sculpture en Céramique

Cette sculpture en céramique est basée sur les différentes saveurs de fruits du bubblegum. Inspiré des images de Juicy Lucy et de l’idée bizarre que le goût du sain est incorporé dans l’inutile. M’a motivé à faire cette oeuvre.

Le travail est réalisé avec différents types de fruits, que l’on retrouve également dans la collection de différentes saveurs de bubblegum. J’en ai fabriqué des moules en plâtre, qui ont ensuite été recouverts d’argile céramique à petits grains. La structure se compose de 3 parties distinctes, qui s’emboîtent comme un puzzle. Puis sont abondants avec un glaçage rose, puis cuits au four.

Le travail est conservé par Dirk Bal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s