Blow Ups geëxposeerd in het Sphinx hoofdkantoor

Blow ups is een video werk 8:30 minuten die op meerdere muren in continue wordt afgespeeld maar met een interval. In de video zie je verschillende monden spelen met een bubblegum die opkomen op het moment van het blazen en verdwijnen na de klap. 

Door het in focus brengen van dit deel van het lichaam, versterkt het de sensualiteit en speelsheid van de mond, evenals de vluchtigheid van de actie. In de video is enkel het geluid van het smakken en de spattende bubbel hoorbaar. Wat de bewegingen en de beelden nog meer versterkt. 

Dit werk kan gepresenteerd worden in verschillende ruimtes door gebruikt te maken verschillende boxen en beamers, waardoor de geluiden en de de bellen aan verschillende kanten van de ruimte afspelen. De ruimte moet black box zijn, met zwarte vloerbedekking. Er kan gebruikt worden gemaakt van een simple zwarte bank in het midden van de zaal of van roze ergonomische zitballen.

Blow Ups exhibited at the Sphinx headquarters

Blow ups is a video work 8:30 minutes that is played continuously on several walls but with an interval. In the video you can see several mouths playing with a bubblegum that come up at the moment of blowing and disappear after the blow.

By bringing this part of the body into focus, it enhances the sensuality and playfulness of the mouth, as well as the volatility of the action. In the video, only the sound of the smacking and the splashing bubble is audible. Which further enhances the movements and images.

This work can be presented in different rooms by using different boxes and beamers, making the sounds and the bubbles play on different sides of the room. The room must be black box, with black carpet. A simple black sofa in the middle of the room or pink ergonomic seating balls can be used.

Blow Ups exposé au Sphinx siège

Blow ups est un travail vidéo de 8h30 minutes qui se joue en continu sur plusieurs murs mais avec un intervalle. Dans la vidéo, vous pouvez voir plusieurs bouches jouer avec un chewing-gum qui remontent au moment du soufflage et disparaissent après le coup.

En mettant au point cette partie du corps, il renforce la sensualité et le jeu de la bouche, ainsi que la volatilité de l’action. Dans la vidéo, seul le son du claquement et de la bulle éclaboussante est audible. Ce qui améliore encore les mouvements et les images.

Cette œuvre peut être présentée dans différentes pièces en utilisant différentes boîtes et projecteurs, faisant jouer les sons et les bulles de différents côtés de la pièce. La pièce doit être une boîte noire, avec un tapis noir. Un simple canapé noir au milieu de la pièce ou des boules de siège ergonomiques roses peuvent être utilisés.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s