Proposition Lijn – Sphinx

NL:

In samenwerking met Flo van der Waa, hebben we in het Eiffel gebouw van de verlaten Sphinx fabriek een ‘tijdlijn’ van aarde gemengd met groenten en bloemenzaden door een zaal verspreid. Dit om te zien of de locatie de mogelijkheid heeft om nieuw leven te waarderen, accepteren en onderhouden. 

Dit werk kan makkelijk worden herhaald op meerdere locaties, waarin het enige belang voorop staat dat de lijn op zichzelf niet verstoord wordt. Dit kan makkelijk worden gevraagd door signalen te plaatsen of gebruik te maken van een ruimte waarin het duidelijk naar voren komt dat dit een interventie werk is. 

EN:

In collaboration with Flo van der Waa, in the Eiffel building of the abandoned Sphinx factory, we have spread a “timeline” of soil mixed with vegetables and flower seeds throughout a room. This to see if the location has the opportunity to appreciate, accept and maintain new life.

This work can easily be repeated at multiple locations, in which the sole importance is that the line itself is not disrupted. This can easily be requested by posting signals or by using a space in which it is clear that this is an intervention work.

FR:

En collaboration avec Flo van der Waa, dans le bâtiment Eiffel de l’usine abandonnée du Sphinx, nous diffusons une «chronologie» de terre mêlée de légumes et de graines de fleurs dans une pièce. Ceci pour voir si l’emplacement a la possibilité d’apprécier, d’accepter et de maintenir une nouvelle vie.

Ce travail peut facilement être répété à plusieurs endroits, où la seule importance est que la ligne elle-même ne soit pas interrompue. Cela peut facilement être demandé en affichant des signaux ou en utilisant un espace dans lequel il est clair qu’il s’agit d’un travail d’intervention.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s